Drobečková navigace

Úvod > Informace > Projekty > Partnerství škol Comenius - 2

Partnerství škol Comenius - 2Datum konání:
31.7.2015

Naše škola získala mezinárodní projekt Comenius na období 1.9.2013 - 31.7.2015. Tento projekt nese název Body & eMotion a je zaměřen na zdravý životní styl. Na projektu spolupracovali školy z dalších zemí. Erlensee - Německo, Ginosa - Itálie, Cordoba - Španělsko Yalova - Turecko. Všichni společně jsme připravili program, který má zvýšit povědomí dětí o zdravém životním stylu, o péči o duši a tělo, citové prožitky. Má objasnit potřebu pohybu, nutnosti aktivního života. V průběhu projektu se partnerské země navštíví a plní se vytyčené úkoly. Pojekt má za cíl také výměnu zkušeností, prohloubení jazykových znalostí a vzájemnou spolupráci v evropském měřítku.

Jednotlivá setkání

1.mítink - Erlensee, Německo, 1.12. - 6.12.2013

Na našem prvním společném setkání jsme připravovali změnu v nastavení programu, protože původně se projektu mělo zúčastnit 9 zemí. Bohužel některé projekt nezískaly. V Německu jsme vařili typická národní jídla a hned jsme měli možnost poznávat typy jídel, jejich stravovací hodnotu. Mohli jsme si hned ověřit, který národ má jídelníček nejzdravější a naopak. Také jsme se věnovali sportovním aktivitám - nové hře KIN BaLL - práce s nadměrným míčem, cvičili jsme pravidelně jógu. Žáci a studenti nám předvedli své oblíbené sportování - skákání přes švihadlo, lano. Prohlídka školy a jejich součástí byla samozřejmostí. každá partnerská země měla připravenu prezentaci o své škole, regionu, zemi.

Také jsme poznávali kulturní památky v blízkém Frankfurtu nad Mohanem. Vzhledem k blížícím se vánočním svátkům jsme byli svědky i krásné výzdoby, vánočnímu jarmarku a celé předvánoční atmosféře.

2.mítink - Ginosa, Itálie, 1.6. - 6.6.2014

Ginosa je malé městečko zcela na jihu Itálie. Škola, kterou jsme navštívili měla několik součástí a budov. Zajímavé bylo, že zde neznají školní stravování, které je u nás samozřejmé. Mezi naše výstupy projektu patřil i dotazník určený dětem i jejich rodičům, abychom si udělali představu, jaké povědomí o zdravém stravování a pohybu respondenti mají. V Itálii jsme tedy připravovali dotazníkové otázky. Připravovali jsme také logo projektu. Sportovní aktivity nám předvedli žáci školy. Rovněž jsme se zúčastnili koncertu školního orchestru, který byl pro širokou veřejnost. Příjemným překvapením bylo, když orchestr zahrál státní hymnu všech partnerů projektu a také skladby skladatelů daných zemí. I v Itálii jsme navštívili některé kulturní památky města, navštívili jsme turisticky atraktivní místo. Ve škole jsme se ještě prakticky seznámili s výrobou typických těstovin dané oblasti. Pohybové aktivity jsme konali nácvikem místních lidových tanců. Na našem setkání jednotliví partneři opět prezentovali činnosti, které v uplynulém období vykonali a které patří mezi výstupy projektu.

3.mítink - Prosenice, Česká republika, 28.9. - 3.10.2014

Třetí setkání proběhlo v naší škole a pečlivě jsme se na něj připravovali. Hned první den návštěvy přijal naše zahraniční hosty starosta Prosenice p. Dokoupil. Poskytl informace o naší lokalitě, obci a jak obec podporuje pohybové aktivity občanů, jaké vytváří podmínky pro tyto aktivity i kulturní činnost.

Při návštěvě zahraničních hostů ve škole předvedli naši žáci dramatizaci na téma co je zdravé a nezdravé, předvedli pohybové aktivity typické pro naši školu a sami partneři si vyzkoušeli jeich praktický nácvik. Pro děti jsme také připravili Motto day - soutěže, kvíz s tématem projektu. Další den jsme společně žáci i naši zahraniční kolegové byli ve Valšovicích, kde jsme absolvovali lesní pedagogiku - výuka a vzdělávání přímo v přírodním prostředí - pod vedením zkušených pedagogů lesnické školy. Také jsme u nás připravovali studené pokrmy z regionálních potravin. Naše partnery jsme také zavedli na zajímavá místa našeho regionu - Muzeum J.A.Komenského v Přerově, hrad Helfštýn, Lipník nad Bečvou. Našim hostům se naše škola velmi líbila, obdivovali její výzdobu, práce dětí i pedagogů. Ve svých zemích takové typy škol neznají a zaujalo je, že při našem počtu pedagogů i dětí zvládáme jako rovnocenní partneři všechny úkoly projektu.

Jako vždy nechyběla prezentace jednotlivých zemí o činnosti na projektu, diskuse a výměna názorů, poznatků.

4.mítink - Cordoba, Španělsko, 15.2. - 20.2.2015

Škola v Cordobě je typově stejná jako naše - pouze první stupeň a mateřská škola, liší se počtem žáků, kterých je asi 350. Děti školy nám předvedly také dramatizaci pohádky na téma zdravý životní styl. Prohlédli jsme si školu a prezentovali svou práci z předchozího období. Diskutovali jsme také o výsledcích dotazníků. Začali jsme pracovat na přípravě disciplín pro naše olympijské hry.

Město Cordoba je známé svými kulturními památkami a my jsme také některé typické navštívili.

5.mítink - Yalova, Turecko, 31.5. - 5.6.2015

Poslední společné setkání se konalo v Turecku v moderním a poměrně mladém městě, kde byla i nová škola. Při prohlídce školy nás potěšilo, že se naši kolegové inspirovali výzdobou v naší škole. V Turecku jsme provedli hodnocení a evaluaci projektu, vytvořili jsme z připravených materiálů, dokumentace, fotek plakáty, které znázorňovaly celé období projektu. Proběhly projektové olympijské hry složené ze smíšených mezinárodních týmů. Jednotlivé disciplíny pro tyto hry vymysleli všichni partneři. Podstatné bylo, že se mohli provádět v jednoduchých podmínkách, byly nenáročné na prostor i pomůcky.

Také v Turecku jsme navštívili významné kulturní památky a to přímo v Istanbulu. Zde jsme také mohli pozorovat rozdílnost kultur.