Aktuálně ze ZŠ

08 dub

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy

...pro školní rok 2024/2025. V příloze...

03 dub

Plán činností

Co se plánuje na duben...

Více aktualit

Aktuálně z MŠ

08 bře

Plán činností - duben

Co školkáčky čeká v dubnu...

06 bře

Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Prosenice

Zveme Vás na den otevřených dveří ZŠ i MŠ, 14. března 2024.

Více aktualit

Aktuálně ze ŠD

03 dub

Skákací výzva

Březen se švihadlem...

22 bře

Přejeme Vám krásné svátky jara!

Veselé Velikonoce!

Více aktualit

Krátce o škole

Základní škola Prosenice je škola pouze s prvním stupněm. Ve školním roce 2023/2024 je zde přihlášeno 55 dětí od 1. do 5. třídy. Pro vzdělávání dětí má základní škola veškeré podmínky - materiální vybavení, moderní didaktické pomůcky, moderně vybavené učebny, počítačovou učebnu, sportovní areál,... 

V rámci výuky podporujeme u žáků samostatnost a vzájemnou spolupráci, nabízíme široké spektrum vzdělávacích i zájmových aktivit, bezplatné zájmové kroužky i školní družinu. S žáky pracují kvalifikovaní a vstřícní pedagogové. Spolu s žáky a individuálním přístupem k nim vytváří klidné, bezpečné a zdravé školní prostředí.

Nedílnou součástí našeho školského zařízení je školní družina. Ve školním roce 2023/2024 ji navštěvuje 55 dětí. Družina má samostatné prostory mimo učebny. Jsou zařízeny pro volné aktivity dětí. Plně může být k činnosti využívána tělocvična a nové, moderní sportovní hřiště. Naše školní družina dětem poskytuje spoustu podnětů ke školním i volnočasovým aktivitám a zájmovým činnostem.

Mateřská škola má v roce 2023/2024 dvě oddělení, s celkovým počtem 40 zapsaných dětí (plná kapacita). Náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání se jmenuje "Veselá školka".

Zobrazit více