Aktuálně ze ZŠ

26 kvě

Plán akcí v měsíci červnu

Co nás v posledním měsíci školního roku ještě čeká...

Více aktualit

Aktuálně z MŠ

31 kvě

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Dopis pro rodiče všech dětí, které nastoupí v září 2023 do 1. třídy naší ZŠ.

12 kvě

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Dokument naleznete v příloze...

Více aktualit

Aktuálně ze ŠD

03 kvě

Ze školy v přírodě

Za všechny pedagogy děkujeme manželům Hrabalovým za sponzorování jízdy na koních pro všechny děti a věcný dárek v podobě PEXESA z Jeseníků pro všechny. :) Fotografie naleznete ve fotogalerii...

05 dub

Veselé Velikonoce!

A s úsměvem prožitý den velikonočních prázdnin...:)

Více aktualit

Krátce o škole

Základní škola Prosenice je škola pouze s prvním stupněm. Ve školním roce 2022/2023 je zde přihlášeno 45 dětí od 1. do 5. třídy. Pro vzdělávání dětí má základní škola veškeré podmínky - materiální vybavení, moderní didaktické pomůcky, moderně vybavené učebny, počítačovou učebnu, sportovní areál, ... 

V rámci výuky podporujeme u žáků samostatnost a vzájemnou spolupráci, nabízíme široké spektrum vzdělávacích i zájmových aktivit, bezplatné zájmové kroužky i školní družinu. S žáky pracují kvalifikovaní a vstřícní pedagogové. Spolu s žáky a individuálním přístupem k nim vytváří klidné, bezpečné a zdravé školní prostředí.

Nedílnou součástí našeho školského zařízení je školní družina. Družina má samostatné prostory mimo učebny. Jsou zařízeny pro volné aktivity dětí. Plně může být k činnosti využívána tělocvična a nové, moderní sportovní hřiště. Naše školní družina dětem poskytuje spoustu podnětů ke školním i volnočasovým aktivitám a zájmovým činnostem.

Mateřská škola má v roce 2022/2023 dvě oddělení, s celkovým počtem 40 zapsaných dětí (plná kapacita). Náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání se jmenuje "Veselá školka".

Zobrazit více