Fulltextové vyhledávání

Aktuálně ze ZŠ

01 čec

Závěr školního roku 2020/2021

Tak jsme to všichni úspěšně zvládli...Přejeme všem hezké a pohodové prázdniny. V září se budeme opět těšit! :)

Více aktualit

Aktuálně z MŠ

02 čec

Informace pro nově přijaté děti od šk. roku 2021/2022

Školné a přihlášení stravy na šk. rok 2021/2022.

01 čec

Provoz MŠ během prázdnin

Provoz MŠ v letních měsících přerušen v termínu od pondělí 12.7. do pátku 13.8.2021. Informace ke školnému během prázdninového provozu.

Více aktualit

Aktuálně ze ŠD

28 čen

Letní kempy ve školní družině

Od 26.7. do 30.7.2021 proběhne v naší školní družině letní kemp (AŠSK a MŠMT Praha).

05 čen

Aktivity ve školní družině

Od obnovení provozu se ve školní družině vůbec nezahálí. Podívejte se do fotogalerie, jedna aktivita střídá druhou!

Více aktualit

Krátce o škole

Základní škola Prosenice je škola pouze s prvním stupněm. Pro vzdělávání dětí má veškeré podmínky - materiální vybavení, moderní didaktické pomůcky, moderně vybavené učebny, počítačovou učebnu, sportovní areál, ... 

V rámci výuky podporujeme u žáků samostatnost a vzájemnou spolupráci, nabízíme široké spektrum vzdělávacích i zájmových aktivit, bezplatné zájmové kroužky i školní družinu. S žáky pracují kvalifikovaní a vstřícní pedagogové. Spolu s žáky a individuálním přístupem k nim vytváří klidné, bezpečné a zdravé školní prostředí.

Nedílnou součástí našeho školského zařízení je školní družina. V tomto školním roce je zde přihlášeno 41 dětí od 1. do 5. třídy. Družina má samostatné prostory mimo učebny. Jsou zařízeny pro volné aktivity dětí. Plně může být k činnosti využívána tělocvična a nové, moderní sportovní hřiště. Naše školní družina dětem poskytuje spoustu podnětů ke školním i volnočasovým aktivitám a zájmovým činnostem.

Mateřská škola má v roce 2020/2021 dvě oddělení. Náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání se jmenuje "Veselá školka".

Zobrazit více