Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Povinné údaje

Povinné údaje

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Obec Prosenice

Obec Prosenice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

 

Obec Prosenice (Obecní úřad Prosenice)

Na Návsi 10

751 21  Prosenice

 

IČ: 00301809

 

Základní účel zřízení: předškolní a školní vzdělávání

Hlavní činnost: vzdělávání a stravování

3. Organizační struktura

Základní škola

Mateřská škola

Školní družina

Školní jídelna - výdejna

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace
Školní 49
751 21  Prosenice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace
Školní 49
751 21  Prosenice

4.3 Úřední hodiny (září - červen)

pondělí        9.00 - 11.00
úterý            9.00 - 11.00
středa         11.00 - 13.00
čtvrtek        10.00 - 13.00
pátek          10.00 - 13.00

4.4 Telefonní čísla

Ředitelka školy:              724 959 242

Základní škola:               606 067 623

Mateřská škola:              606 067 627

Školní družina/jídelna:    606 067 624

4.5 Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stránky

https://www.skolaprosenice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

matulova@skolaprosenice.cz

4.8 Další elektronické adresy

skola@skolaprosenice.cz

skolka@skolaprosenice.cz

druzina@skolaprosenice.cz

4.9 ID datové schránky

tbamgtq

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 86-7201350287/0100

6. IČ

70982651

7. DIČ

Nejsme plátci daně

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

https://www.skolaprosenice.cz/dokumenty

Školní vzdělávací plán ZŠ a MŠ je k nahlédnutí v ředitelně školy.

 

8.2 Rozpočet a dokumenty dle zákona 250/2000 Sb.

https://www.skolaprosenice.cz/dokumenty

 

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: matulova@skolaprosenice.cz

Prostřednictvím datové schránky: tbamgtq

Podání písemně na adresu sídla organizace: ZŠ a MŠ Prosenice, Školní 49, 751 21  Prosenice

Osobně v sídle organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.
Vyhláška č. 107/2005 Sb.

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyl stanoven.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo stanoveno.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzor licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Základní školu a Mateřskou školu Prosenice, příspěvkovou organizaci poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999 Sb.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

https://www.skolaprosenice.cz/dokumenty?tagsRenderer-tag=V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD+zpr%C3%A1vy

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Dotaz č. 1 : Dotaz č. 1 (duben 2021).pdf