Drobečková navigace

Úvod > Informace > Projekty > Partnerství škol Comenius

Partnerství škol ComeniusDatum konání:
31.7.2012

Naše škola úspěšně realizovala projekt Partnerství škol Comenius,

který probíhal v období 1.8.2010 - 31.7.2012. Projekt se nazýval Recycling and Saving energy.

Práce na projektu se zúčastnila naše škola a partnerské školy z Německa, Turecka, Francie, Polska a Španělska. Smyslem činnosti byla výměna zkušeností a informací jednotlivých účastníků v oblasti ekologie. Na různých aktivitách se podíleli pedagogové i žáci.

První pracovní setkání pedagogů těchto škol se konalo v prvním říjnovém týdnu 2010 v Německu. Pro tuto příležitost vyrobili žáci drobné dárky, které byly předány zástupcům zahraničních škol.

Erlensee.bmp - foto účastníků setkání - vyhlídková věž ve Frankfurtu n/Mohanem, Německo

Druhé pracovní setkání se uskutečnilo ve dnech 14.2. - 18.2. v Turecku. Sešli se zde týmy všech zemí, které spolupracují na projektu. Naši zástupci přivezli pro děti z turecké školy osobní pozdravy - obrázky s pozdravným textem od dětí. Tato iniciativa se setkala s velkým úspěchem a i turecké děti nám na závěr předaly podobné pozdravy.

Program byl v pěti dnech velmi bohatý. První den jsme si prohlédli školu a její organizaci. Další den jsme pracovali na našem společném projektu - byla předvedena prezentace činnosti v rámci projeku jednotlivých zástupců zahraničních škol. V dalších dnech jsme se vzájemně seznámili s výsledky dotazníků, které byly vyplněny dětmi a jejichž námět se zabýval zjišťováním informací o recyklaci, sběru druhotných surovin, šetření energiemi ve škole i v domácnostech. Mezi zajímavosti patřila i návštěva největšího města Turecka - Istanbulu a některých tamějších historických objektů a historického města Iznik. Návštěva se vydařila a další setkání nás čeká v květnu ve Španělsku.

Třetí pracovní setkání se konalo ve dnech 9.5. - 14.5. v Córdobě ve Španělsku. Škola ve Španělsku má podobný charakter jako ta naše. Je to v podstatě také spojení mateřské školy a základní školy pro děti do 5.třídy. Počet dětí a žáků je ale asi tak 3x vyšší. Stejně jako při předešlých setkáních jsme si prohlédli školu, seznámili se s její organizací a činností. Také jsme navštívili celou řadu památek, kterých je v tomto známem městě opravdu hodně. Našim hlavním úkolem byla práce a další aktivity na našem společném projektu. Byly opět předvedeny prezentace činností jednotlivých účastníků. Přímo na místě jsme vyráběli výrobky z recyklovaného papíru.

Návštěva se opět vydařila a další setkání bude u nás v Prosenicích v říjnu 2011.

Čtvrté pracovní setkání se konalo ve dnech 3.10. - 7.10. 2011 v naší škole a v našem regionu. Připravili jsme pro naše partnery zajímavý program se zaměřením na naše společné téma projektu - šetření energiemi, recyklování. V úterý jsme se vydali na výlet na Dlouhé stráně, kde jsme si prohlédli velmi zajímavou vodní elektrárnu v horském prostředí. Tato ojedinělá elektrárna byla pro naše hosty velmi zajímavou podívanou. Dozvěděli se, jak taková elektrárna pracuje, jak to v ní vypadá a také procházka kolem horní nádrže byla velmi pěkná. Počasí bylo nádherné, a tak okolí a panorama Jeseníků nezklamalo. Výletu se zúčastnili i naši páťáci, kteří měli možnost procvičit své základy angličtiny v konverzaci s našimi hosty. Z elektrárny jsme se ještě přesunuli do Muzea papíru ve Velkých Losinách, kde je výroba ručního papíru zachována i do dnešních dnů. Ve středu přijeli naši hosté přímo do obce Prosenice. První zastavení patřilo obecnímu úřadu, kde naše partnery přijal p.starosta Dokoupil a informoval je o obci. Hlavní návštěva patřila škole. Hosté byli velmi příjemně překvapeni vybaveností školy, školním prostředím, výzdobou. Připravili jsme pro ně zajímavé aktivity a společně s dětmi vytvářeli výrobky z recyklovaných materiálů. Po náročné činnosti si dali i oběd ve školní jídelně a byli spokojeni. Odpoledne jsme navštívili Muzeum J.A.Komenského v Přerově. Život a práce tohoto učitele v Přerově byl pro mnohé velkým překvapením. Ve čtvrtek jsme navštívili ekologické centrum Sluňákov, kde jsme se opět věnovali aktivitám a činnostem, jež byly zaměřeny na naše hlavní téma projektu. Odpoledne si mohli hosté ještě prohlédnout historické centrum Olomouce. Poslední den jsme s hosty navštívili vybranou úplnou základní školu v Přerově. Pobyt našich projektových partnerů rychle uběhl. Hosté nás pochválili za připravený program a odjížděli plni zajímavých dojmů a příjemných zážitků. Další setkání v rámci projektu se bude konat v březnu 2012 v Polsku.

Páté pracovní setkání se konalo v Polsku ve dnech 19.3. - 23.3.2012. Zúčastnily se 4 pedagogové z naší školy. Naše partnerská škola se nachází v Belzyce v blízkosti Lublinu. Škola byla především jiná v tom, že studenti byli až od 15 let. Přesto se naše společné téma o energiích uplatnilo i v tomto smíšeném kolektivu. Našim hlavním úkolem na tomto setkání byla prezentace dramatizace scénky apod. s tématem šetření energiemi. Přímo na místě jsme zhlédli představení, které si místní studenti pro nás připravili. Výprava i kostýmy byly velmi pěkné a celé představení bylo velmi vtipné. My jsme rovněž předvedli prezentaci na DVD - hledání energií v podání Sherlocka Holmese a jeho pomocníka Watsona. Naše prezentace byla velmi pěkně přijata. Jako i v jiných místech, tak i zde jsme navštívili některá historická a zajímavá místa. Světově známá, ale bohužel velmi smutná je historická památka koncentračního tábora Majdánek u Lublinu. Návštěva se opět vydařila a stále v nás sílí pocit, že tento projekt je velmi přínosný pro všechny zúčastněné. Poslední setkání nás čeká ve Francii.

Šesté a současně poslední setkání se uskutečnilo ve Francii, Uzerche. Termín - 27.5. - 1.6.2012. Na tohle setkání jsme připravovali BOOK, který byl souhrnem našich činností a aktivit za uplynulé dva roky trvání projektu. Naše kniha byla sestavena z volných listů, které jsme doplnili i drobnými výrobky. Ve Francii jsme byly opět čtyři učitelky. nenechaly jsme si ujít velmi krátkou prohlídku hlavního města Paříže. Naše partnerské městečko Uzerch leží asi ještě 400 km od Paříže. je to malé, velmi pěkné historické městečko. Škola ale patří mezi moderní nové stavby. Závěrečné setkání bylo již tradičně velmi pracovní. Hostitelé měli připravenu výstavu prací - budoucí energetické výrobky, byla uskutečněna výstavka jednotlivých BOOKů, fotografie ze samostatných setkání. Také jsme společně žáci a pedagogové vytvářeli tematické plakáty, které shrnovaly dvouleté období naší spolupráce. Pracovní byla i výroba ručního papíru z odpadového materiálu. V oficiální části nás také přijal představitel města Uzerche na radnici. Jako poslední návštěva bylo naše setkání plné emocí. Již jsme si zvykli na naši spolupráci a najednou to vše končí. Utvořili jsme si nová přátelství, poznali jsme celou řadu nových a zajímavých míst.

Náš projekt byl velmi zajímavý a dvouleté období uteklo jako voda. Činnosti a aktivity projektu byly někdy náročné, nicméně jsme využívali celou řadu nových metod a forem práce. Zapojila se i veřejnost - především rodiče našich žáků. Na závěr období jsme ještě prezentovali náš projekt na semináři, který pořádal Krajský úřad Olomouc, odbor školství k propagaci projektů Comenius.

 

Poslední akce byl výlet do jaderné elektrárny Dukovany, kterého se zúčastnily děti od 3. do 5.třídy.

Práce na projektu se nám líbila, a tak budeme v příštím období opět o nějaký zahraniční projekt usilovat.