Fulltextové vyhledávání

Aktuálně ze ZŠ

25 kvě

Aktivity v červnu

Školní rok se nám už krátí, ještě toho ale hodně stihneme. :)

Více aktualit

Aktuálně z MŠ

25 kvě

Zvláštní termín zápisu

Výhradně pro děti bez trvalého pobytu na území ČR je termín zápisu (MŠ i ZŠ) stanoven na 7. června 2022.

Více aktualit

Aktuálně ze ŠD

18 kvě

Turnaj ve vybíjené - okresní kolo

Žáci ZŠ Prosenice znovu získali 1. místo!

11 kvě

Turnaj ve vybíjené - okrskové kolo

Žáci ZŠ Prosenice získali 1. místo! :)

Více aktualit

Krátce o škole

Základní škola Prosenice je škola pouze s prvním stupněm. Ve školním roce 2021/2022 je zde přihlášeno 50 dětí od 1. do 5. třídy. Pro vzdělávání dětí má základní škola veškeré podmínky - materiální vybavení, moderní didaktické pomůcky, moderně vybavené učebny, počítačovou učebnu, sportovní areál, ... 

V rámci výuky podporujeme u žáků samostatnost a vzájemnou spolupráci, nabízíme široké spektrum vzdělávacích i zájmových aktivit, bezplatné zájmové kroužky i školní družinu. S žáky pracují kvalifikovaní a vstřícní pedagogové. Spolu s žáky a individuálním přístupem k nim vytváří klidné, bezpečné a zdravé školní prostředí.

Nedílnou součástí našeho školského zařízení je školní družina. Družina má samostatné prostory mimo učebny. Jsou zařízeny pro volné aktivity dětí. Plně může být k činnosti využívána tělocvična a nové, moderní sportovní hřiště. Naše školní družina dětem poskytuje spoustu podnětů ke školním i volnočasovým aktivitám a zájmovým činnostem.

Mateřská škola má v roce 2021/2022 dvě oddělení, s celkovým počtem 36 zapsaných dětí. Náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání se jmenuje "Veselá školka".

Zobrazit více